Fazy miłości – o czym warto pamiętać?

milosc i jej etapy

Miłość jest uczuciem, które trudno jednoznacznie zdefiniować i określić. Uczucia między partnerami w związku mają różny charakter, wynika to z odmiennych osobowości, oczekiwań i potrzeb partnerów. Aby można było mówić o miłości, niezbędne jest zaistnienie trzech czynników: namiętności, intymności oraz zaangażowania.

Etapy miłości

Psychologowie wyróżniają wspólne dla wszystkich etapy miłości, każdy z nich ma inny czas trwania, można wyróżnić takie fazy, jak:

  • Pierwsza faza, czyli zakochanie, wystarczy spotkanie czy rozmowa i następuje duże zainteresowanie drugą osobą. Najważniejszym uczuciem łączącym partnerów jest namiętność, składają się na nią różne emocje, takie jak pożądanie, zachwyt, ale jednocześnie tęsknota, zazdrość i niepokój. Na tym etapie partnerom zależy na jak najczęstszym przebywaniu ze sobą. W tej fazie potrzeby partnera są przedkładane nad własne, trudno jest skoncentrować się na codziennych obowiązkach, spotkaniom towarzyszy zawsze przypływ energii. Zakochanie trwa dość krótko, może być mylone z głębokim uczuciem miłości. Namiętność zazwyczaj po kilku latach zanika, jeśli uczucie przetrwa kolejne fazy miłości. Okazuje się jednak, że na to, czy związek jest trwały, większy wpływ ma intymność.
  • Druga faza miłości to intymność, która w odróżnieniu od namiętności jest uczuciem, które powstaje powoli, ale trwa o wiele dłużej. Jest to łagodne i pozytywne uczucie, które nie jest tak łatwo zbudować, ponieważ uzależnione jest od zaufania, czyli przekonania, że partner jest przewidywalną i odpowiedzialną osobą. Zazwyczaj brak zaufania prowadzi do niepewności, zazdrości i negatywnych uczuć, które mogą doprowadzić do zakończenia związku. Faza ta trwa około dwóch lat, jeśli partnerzy angażują się w związek, miłość romantyczna przechodzi w poważniejsze uczucie, czyli miłość dojrzałą.
  • Trzecia faza miłości to zobowiązanie, czyli związek kompletny, tzw. prawdziwa miłość. W tej fazie dochodzi do dobrowolnej współzależności ekonomicznej i emocjonalnej, zazwyczaj partnerzy chcą zamieszkać razem i planują wspólną przyszłość. Zastanawiając się miłość i co dalej, trzeba pamiętać, że jest to faza, która rozwija się najwolniej, ale jeśli osiągnie wysoki poziom, może być najtrwalszym elementem związku.
  • Czwarta faza to związek przyjacielski, w którym dużą rolę odgrywają intymność i zaangażowanie. Na tym etapie należy pracować nad powstrzymaniem spadku intymności, zagrożeniem w tej fazie może być egoizm, brak wsparcia i zdrada. Przyjaźń jest najdłuższym etapem w związku, dlatego nie należy poddawać się rutynie i organizować spontaniczne wyjazdy i wypady, aby od czasu do czasu przełamywać sztywne schematy.
  • Piąta faza miłości nazywana jest związkiem pustym, dochodzi do niej, kiedy niewłaściwie i nieodpowiednio była podtrzymywana intymność. Na tym etapie najważniejszym czynnikiem jest podtrzymywanie zaangażowania, które oparte jest głównie o różne zobowiązania. Jest to niebezpieczna faza, ponieważ zanikła intymność i namiętność. Zobowiązanie może być silnym czynnikiem podtrzymującym relację, ale jeśli jest jedynym, dochodzi z reguły do końca miłości. Związek pusty może również trwać do końca życia, jeśli partnerzy nie zdecydują się na zakończenie takiej relacji.

Różnice w postrzeganiu miłości przez kobiety i mężczyzn

Wspomniane różnice pokazuje Tatiana Mindewicz-Puacz w książe, dostępnej również w formie audiobooka „Miłość i co dalej”. Autorka pokazuje nie tylko punkt widzenia kobiet, ale również sposób, w jaki mężczyźni postrzegają trudności w relacjach. Wskazuje na cienką granicę między tym, za co jesteśmy odpowiedzialni sami, a tym, czego możemy i powinniśmy oczekiwać od naszego partnera lub partnerki.

Związek oparty na miłości jest zjawiskiem wyjątkowo skomplikowanym. Inaczej wychowywane są dziewczynki do powszechnie rozumianej miłości, a inaczej chłopcy. Są one przygotowywane do funkcji strażniczki ogniska domowego, uczone są nadmiernego wybaczania i nie reagowania, kiedy coś im nie odpowiada. Często uważają, że miłość to „związek dwóch dusz”, mężczyźni z kolei nie są przygotowywani do takiego postrzegania związku, a to powoduje frustracje. Kobiety dużo bardziej wierzą jeszcze w mit miłości romantycznej, która zawsze jest taka sama. Jest to model niebezpieczny dlatego, że ludzie pomijają w nim zupełnie fakt, że każda relacja przechodzi przez różne fazy.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz